Na vrh

Voda sa lokalnog vodovoda Krivoglavci ispravna za upotrebu


U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „Krivoglavci“, pristigli nalaz nije odgovarao prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „Krivoglavci“.
Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa pomenutog lokalnog vodovoda ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana