Na vrh

Voda sa lokalnog vodovoda Krivoglavci nije ispravna za piće

Od Službe za komunalne poslove Općine Vogošća zaprimili smo obavještenje sljedeće sadržine:
U sklopu redovne mjesečne analize higijenske ispravnosti vode sa lokalnih vodovoda, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnog vodovoda „Krivoglavci“. Nakon detaljne analize uzetog uzorka vode, Općini Vogošća od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorak vode, na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju, zbog prisustva bakterije Escherichiae coli (16), Enterococcus spp (32) te povećanog broja kalifornih klica (48), nije zdravstveno ispravan. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće. Također voda u kojoj su prisutne navedene bakterije nije ni za ličnu higijenu, kao ni za higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira.Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi, koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo KS.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana