Na vrh

VODA SA LOKALNOG VODOVODA „PALJEVO“ NIJE ZA PIĆE

Dana 20.06.2019. godine Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnog vodovoda „Paljevo“ u svrhu anlize higijenske ispravnosti vode koja se koristi za vodosnabdijevanje stanovnika gornjeg dijela naselja Svrake. Nakon detaljne analize uzetog uzorka vode, dana 25.06.2019. godine Općini Vogošća od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo putem telefax-a stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode lokalnog vodovoda „Paljevo“ MZ Svrake.Obzirom da mikrobiološka analiza vode na predmetnom lokalnom vodovodu NE ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode (“Sl. glasnik BiH” broj 40/10, 30/12, 62/17) Na osnovu takvih rezultata voda do daljnjeg nije za piće i tehničku upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana