Na vrh

Voda sa vodovoda 7 Vrela u Svrakama ispravna, voda sa vodovoda Blagovac još nije za upotrebu

Obavještavamo građane koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „7 Vrela“ – Svrake da je ta voda, prema novim nalazima zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ispravna za piće. Iz Službe za komunalne poslove Općine Vogošća stiglo je obavještenje sljedeće sadržine:

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „7 Vrela“ u MZ Svrake, pristigli nalaz nije odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu „7 Vrela“.

            Nakon ponovljene analize vode, dana 21.12.2020. godine stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa pomenutog lokalnog vodovoda ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Što se tiče vode sa lokalnog vodovoda „Blagovac“ voda sa ovog vodovoda još nije za upotrebu. Po dobijanju nalaza da je voda sanitarno – higijenski ispravna odmah ćemo obavijestiti javnost.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana