Na vrh

Voda sa vodovoda “Blagovac” u MZ Blagovac ispravna za piće

Obavještavamo građane koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „Blagovac“ – MZ Blagovac da je ta voda, prema novim nalazima zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ISPRAVNA za piće. Iz Službe za komunalne poslove Općine Vogošća stiglo je obavještenje sljedeće sadržine:

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „Blagovac“, pristigli nalaz nije odgovarao prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga poduzete su naložene mjere, i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene analizu vode na lokalnom vodovodu.

            Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorak vode sa pomenutog lokalnog vodovoda ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana