Na vrh

Voda sa vodovoda Krivoglavci ispravna za piće

Obavještavamo građane koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda Krivoglavci da je ta voda, prema novim nalazima zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ispravna za piće. Iz Službe za komunalne poslove Općine Vogošća stiglo je obavještenje sljedeće sadržine:

U sklopu redovne analize vode koja je vršena na lokalnom vodovodu „Krivoglavci“, pristigli nalaz nije odgovarao prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Nakon toga preduzete su naložene mjere i ponovo je uzet uzorak vode u svrhu ponovljene alanlize vode na lokalnom vododovodu „Krivoglavici“. Nakon ponovljene analize uzetog uzorka vode, dana 03.08.2020. godine Općini Vogošća od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode sa lokalnog vodovoda Krivoglavci.

            Zaključeno je da, na osnovu ispitang uzorka vode, te na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju, uzorak vode ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana