Na vrh

Voda u Krivoglavcima ispravna za piće

Obavještavamo građane građane koji koriste void sa lokalnog viodovoda “Krivoglavci II” da je voda sa tog vodovoda ispravna za piće. Iako je prilikom uzimanja uzorka 08.03.2019.godine ustanovljena neispravnost vode sa ovog vodovoda za piće, naknadim uzimanjem uzorka , a u svrhu ponovljene analize dobijeni su drugačiji rezultati. U izvještaju o mikrobiološkom ispitivanju vode od 14.03.2019.godine ustanovljeno je da ispitani uzorak odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana