Na vrh

Voda u Krivoglavcima nije za piće

Obavještavamo građane koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „Krivoglavci“ da ta voda, prema novim nalazima zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, nije ispravna za piće. Iz Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove Općine Vogošća stiglo je obavještenje sljedeće sadržine: Prilikom redovne mjesečne analize vode utvrđeno je da voda iz lokalonog vodovoda „Krivoglavci“ ne odgovara sanitarno-higijenskim uslovima u mjesecu maju. Nakon poduzetih mjera dana 14.06.2019. godine Zavod za javno zdravstvo KS u svrhu ponovljene analize ponovo je uzeo uzorak vode iz lokalnog vodovoda „Krivoglavci“, MZ Vogošća I.Dana 19.06.2019. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo putem telefax-a stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode iz lokalnog vodovoda „Krivoglavci“. Nakon ponovljene analize vode utvrđeno je da mikrobiološka analiza vode na predmetnom lokalnom vodovodu ponovo NE ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode (“Sl. glasnik BiH” broj 40/10, 30/12, 62/17) zbog prisustva velikog broja bakterije Escherichia coli (56) kao i kalifornmnih klica (108).Obzirom da je voda u kojoj su pronađene bakterije epidemiološki opasna po zdravlje korisnika, molimo Odbor za upravljanje i gazdovanje lokalnim vodovodom „Krivoglavci“ kao i sve korisnike ove vrste vodosnabdijevanja, da ozbiljno svatite situaciju u kojoj se trenutno nalaze i da je potrebno poduzeti sve neophodne mjere za dovođenje vode u sanitarno-higijensko stanje. Voda u kojoj su prisutne opasne bakterije mora biti zatvorena sve dok se ne dobije nalaz koji odgovara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode.Nakon preduzimanja neophodnih mjera potrebno je obavijestiti nadležnu Službu Općine Vogošća kao i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, radi ponovnog uzimanja uzorka vode sa lokalnog vodovoda „Krivoglavci“.Mole se svi korisnici koji koriste vodu sa lokalnog vodovoda „Kirivoglavci“ da istu ne koriste za bilo koji vid upotrebe.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana