Na vrh

Voda za piće u Vogošći nije ugrožena

Građane Vogošće u jutarnjim satima 14.06.2019.godine uznemirila je pojava neprirodno plave boje rijeke Vogošće koja se ulijeva u Bosnu. Neki su se obratili općinskom Inspektoratu i već oko 10 sati i 30 minuta Općina Vogošća je po primitku informacije o potencijalnom onečišćenju rijeke, a budući da nije nadležna za pomenute vodotokove, tu informaciju proslijedila nadležnoj Kantonalnoj Vodnoj inspekciji i Federalnoj vodnoj inspekciji. Nakon toga se Općinski inspektor uputio na lice mjesta kako bi se prikupile informacije o obimu i vrsti onečišćenja. U ranim popodnevnim satima na teren je izašao i Federalni vodni inspektor u pratnji mobilne laboratorije.Nakon što je utvrđeno sa koje tačke počinje onečišćenje konstatovano je da se pojavljuje nakon vodozahvata i da, shodno tome, voda za piće nije ugrožena materijom koja se pojavila u rijeci. Sam sastav i porijeklo materije nije utvrđeno, mada se, prema, prvim nezvaničnim nalazima mobilne laboratorije pretpostavlja da se radi o grafičkoj boji koja je ispuštena u kanalizaciju.Federalni inspektor je ostao na terenu kako bi, pregledom šahtova, utvrdio ko je uzročnik ovog onečišćenja.Kada stignu konačni nalazi Federalne vodne inspekcije Općina Vogošća će obavjestiti građane o njima, a do tada je bitno naglasiti da nema razloga za paniku.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana