Na vrh

Vogošća bez mina do kraja ove godine

„Centar za obuku pasa za otkrivanje mina“ u Bosni i Hercegovini danas je započeo sa radovima na minsko sumnjivom području – MSP Vogošća – Nebočaj u skladu sa odobrenim izvedbenim planom i u sklopu projekta „Sarajevo bez mina do 2020“ kojim su obuhvaćene Vogošća i još druge četiri općine. Kroz ovaj projekat je počelo deminiranje preostalih rizičnih površina od Nebočaja, preko Nabožića do Kamenica. Radi se o velikoj površini od oko 3.400.000 kvadratnih metara. Završetkom ovog projekta biće oslobođeno od mina ukupno 8 miliona kvadratnih metara na području Vogošće , a Vogošća će postati jedna od općina bez mina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana