Na vrh

Vogošća među pet najboljih općina u BiH

Stigla je još jedna potvrda uspješne saradnje Općine Vogošća sa organizacijama civilnog društva. Savez općina i gradova Federacije BiH (SOG FBiH) i Savez opština i gradova Republike Srpske (SOG RS) su u saradnji sa ReLOaD projektom proveli su izbor najboljih praksi iz dvije oblasti.
Transparentno finansiranje OCD iz JLS budžeta Uključivanje građana u procese donošenja odluka
Komisija je na osnovu dostavljenih upitnika i cjelokupne dokumentacije izvršila rangiranje svih JLS u ovim oblastima. Na osnovu ostvarenih bodova prvih pet JLS u ovim oblastima su:
U oblasti Transparentno finansiranje OCD iz JLS budžeta izabrano je sljedećih pet općina:
Općina Centar, Sarajevo Općina Stari Grad Sarajevo Grad Banja Luka Opština Rudo Općina Vogošća

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana