Na vrh

Vogošćanska boračka udruženja rade odgovorno i savjesno

Općinsko vijeće Vogošća je na sjednici održanoj u aprilu tekuće godine donijelo Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog  izvještaja boračkih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu. Prema riječima Zijada Kadrića, pomoćnika načelnika Općine Vogošća u službi za boračko-invalidsku zaštitu, svih jedanaest udruženja odgovorna su u trošenju i pravdanju sredstava. U odnosu na raniji period, vidljivo je da je ustrojena dokumentacija a evidentno je da su gotovo sva udruženja postupila po ranijim preporukama.

I u tekućoj godini provode se redovne aktivnosti boračkih udruženja. Do sada nema problema u radu ovih udruženja za čije sufinansiranje projekata  se izdvaja  170.000 KM. Na martovskoj sjednici Općinsko vijeće Vogošća je usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2017.godinu, kojim je pozicija grantovi boračkim udruženjima i civilnim žrtvama rata, sa prvobitno planiranih izdvajanja sredstava uvećana na iznos od 175.000 KM.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana