Na vrh

Vogošćanski lovci odvraćaju divlje svinje od naseljenih mjesta

Nakon što je Općina Vogošća obaviještena o prisustvu divljih svinja u urbanom dijelu Vogošća, i uzurpacije posjeda zasijanih poljoprivrednim kulturama naših sugrađana, odmah su pokrenute konkretne aktivnosti od toga da je pismeno tražena saglasnost od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za odstrel divljih svinja, pa do poziva Udruženju lovaca Lane Vogošća da učine sve što mogu da zaustave ovu najezdu.
Od strane nadležnog Ministarstva poslata je saglasnost Udruženju Lane za odstrel divljih svinja, ali Udruženje niti bilo ko drugi to ne smije raditi u naseljenom područjima. Potom se Udruženje lovaca Lane obratilo Općini Vogošća sa zahtjevom za pomoć pri kupovini hrane za divljač kako bi se divljač vratila u šumu. Nakon sklapanja Sporazuma, između Općine Vogošća i pomenutog udruženja i nabavke hrane za divljač udruženje je odmah djelovalo, te je izvršilo posipanje kukuruza na širem lokalitetu naselja Ugorsko prema Žuči.
Očekuje se da će to privremeno smanjiti štete na posjedima do jeseni kada odstrel bude u potpunosti zaživio.
Postavljanje hrane za divljač predviđeno je i na drugim lokacijama općine Vogošća. Preduzete su mjere u vidu pojačane lovočuvarske službe i lovačkih patrola na području općine Vogošća i lovišta Kremeš kojim gazduje Udruženje lovaca Lane, te je započeto iznošenje hrane – kukuruza za divlje svinje u dubinu lovišta koja gravitiraju na ugroženim lokalitetima općine Vogošća, a što bi u konačnici dovelo da se divlje svinje udalje od naseljenih mjesta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana