Na vrh

Vogošći dodijeljeno 400.000,00 KM za nastavak uređenja Jošaničkog potoka


Općinski načelnik Edin Smajić danas je, sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Adnanom Delićem potpisao sporazum o sufinansiranju projekta nastavka uređenja Jošaničkog projekta, a u sklopu Programa uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, vrijedan 400.000,00 KM.
Kanton Sarajevo je za brojne projekte obuhvaćene Programom uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na području svih lokalnih zajednica izdvojio 8.947.488 KM iz Budžeta za ovu godinu, a koje je osiguralo resorno Ministarstvo privrede KS.
Od tog iznosa sredstava, oko tri miliona KM će implementirati upravo Ministarstvo privrede za uređenje riječnih korita, a šest miliona KM sa pozicije Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za ostale radove definisane pomenutim programom.
Nakon što je sklopljen sporazum između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i općina, danas je i ministar privrede Adnan Delić potpisao sporazum o realizaciji planiranih projekata sa načelnicima i predstavnicima općina iz domena ovog ministarstva.
Ministar Delić je istakao kako će se nastaviti realizacija započetih projekata regulacije riječnih korita, ali i realizirati novi projekti koji su određeni kao prioritetni. Planira se, između ostalog, regulacija rijeka Zujevine i Dobrinje na Ilidži, Zujevine u Hadžićima, Misoče u Ilijašu, Jošanice u Vogošći, Dobrinje, Lepenice i Miljacke u Novom Gradu, Rakitnice u Trnovu, kao i čišćenje drugih manjih vodotoka.
“Cilj je preventivno djelovati na smanjenju poplavnih područja i smanjenje šteta koje izazivaju poplave, izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u KS. Konačni cilj je trajna zaštita stanovnika i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanim poplavama i bujicama u rizičnim područjima koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava”, naveo je ministar Delić.
Istakao je da su budžetska sredstva raspoređena općinama srazmjerno projektima koje su one prijavile.
“Svi prijavljeni projekti ispunjavaju kriterije za dodjelu sredstava i nama je drago da smo danas i zvanično potpisali ugovore s općinama, kako bi se što prije krenulo u realizaciju projekata, obzirom da je cilj da se završe tokom građevinske sezone“, naglasio je ministar Delić.
Za projekte uređenja riječnih korita i zaštite od poplava značajna sredstva su izdvojena za općine Vogošća i Ilidža, čiji su načelnici najavili skori početak radova.
“Općini Vogošća dodijeljeno je 400.000 KM za nastavak radova na uređenju Jošaničkog potoka. To je izuzetno značajan projekt, jer se radi o bujičnom potoku i vodotoku koji je u uslovima ekstremnih padavina u prethodnom periodu proizvodio ogromne štete na imovini naših građana, ali i privrednih subjekata. Ovim sredstvima dodijeljenim od Kantona, kao i sredstvima Općine bit će uređeno novih 420 metara riječnog korita u naselju Gornja Jošanica i time okončan ovaj projekt”, kazao je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić.
Općini Ilidža odobreno je 430.000 KM za tri projekta uređenja riječnih korita.
“Radi se o projektima izrade metalnih stepenica na betonskim zidovima regulisanih korita, regulaciji korita vodotoka Zujevina u MZ Osijek u dužini od 145 metara, kao i regulacije dijela korita vodotoka Dobrinje u MZ Stup”, istakao je načelnik Nermin Muzur.
Kazao je da su problemi sa poplavama manje prisutni nego u prethodnom periodu, a posebno u MZ Osijek i Blažuj, gdje su se najvećim dijelom i realizirali ovi projekti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana