Na vrh

ZAKLJUČAK O REZULTATIMA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

Na osnovu člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studenatima  («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 45/14, 51/16 i 44/17), i prijedloga Komisija za provođenje Konkursa za dodjelu stipendija Općine Vogošća učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2018/2019.godini, Općinski načelnik  d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

O REZULTATIMA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

NAPOMENA :

Učenici i studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine u školskoj/akademskoj 2019.-2020.godini, potrebno je da dostave kopiju transakcijskog računa (sa vidljivim šesnaestoznamenkastim brojem TR-a) otvorenog na ime kandidata u Službu za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti – III sprat, kancelarija broj 71 – Adila Žgalj

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana