Na vrh

ZA VIJEĆNIKE OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA ODRŽANA OBUKA O TEMI «TRANSPARENTNOST FINANSIRANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE»

U okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji BiH”, Savez općina i gradova Federacije BiH čije se aktivnosti oslanjaju na projekat ReLOad, u aprilu organizuju obuke za općinske vijećnike iz 11 općina i gradova. Obuka o temi „Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave” održana je za vijećnike u Općinskom vijeću Vogošća.

Cilj obuke  je pružiti dodatno znanje i alate vijećnicima u jačanju saradnje i komunikacije sa organizacijama civilnog društa i građanima. Obuka je bila prilika da se vijećnici u okviru projekta Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu upoznaju sa prednostima transparentnog finansiranja organizacija civilnog drtuštva iz općinskog budžeta. Ovom prilikom održana je prezentacija, diskusija i rad po grupama kao praktični dio ove obuke.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana