Na vrh

Zabrana kretanja za maloljetnike i starije od 65 godina

Federalni štab civilne zaštite donio je odluku o zabrani kretanja svim osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Federalni štab civilne zaštite dodao je kako su za provođenje ove naredbe odgovorni ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Također, ministri se zadužuju da izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama.

Naredba je odmah stupila na snagu i primijenjivat će se do 31. marta.

Tekst preuzet sa web stranice http://ba.n1info.com

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana