Na vrh

Zajednički do boljih saobraćajnica

Danas je (06.07.2020.godine) Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima obišao raddove na rekonstrukciji dijela Ulice Vogošćanskih odreda. Radovi se izvode u ukupnoj dužini od 450m. Izvođač radova je firma  “AME” d.o.o. Breza, a na osnovu Ugovora potpisanog 01.06.2020.godine.

Tom prilikom je Načelnik Smajić izrazio zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom radova naglasivši da će građani dobiti modernu saobraćajnicu, a uz nju i uređene prilaze zgradama.

Ugovor je zaključen na osnovu zajedničke nabavke između Općine Vogošća i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji su i potpisinici ovog tripartitnog ugovora zajedno sa izvođačem radova, firmom “AME” d.o.o. Breza.

Radovi podrazumjevaju rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Vogošćanskih odreda od raskrsnice sa ulicom Spasoja Blagovčanina pa do mezarja Bradići. Izvesti će se radovi na uklanjanju oštećenog asfalta, sanaciji postojećih i izgradnji novih slivnika za oborinske vode, zamjeni podtla, ugradnji tampona, pješačke staze, ivičnjaka i asfaltiranja.  Saobraćajnica je široka dvije kolovozne trake uz traku za podužno parkiranje ukupne širine 7,6 metara sa jednostranom pješačkom stazom širine 1,6 metara. Kolovozna konstrukcija se sastoji od 40 centimetara tampona, 9 centimetara nosivog sloja asfalta i 4 centimetra habajućeg sloja asfalta. Realizacijom ovog projekta u cjelosti će biti završena rekonstrukcija ulice Vogošćanskih odreda.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 325.260,00 KM, a finansiraju se sredstvima  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve KS. U toku dana općinski načelnik se susreo i sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo Adijem Kalemom i direktorom Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Selmirom Kovačem te su zajedno obišli gradilišta na području Vogošće koja se finansiraju udruženim sredstvima ovih institucija.

Na taj način su još jednom poslali snažnu i nedvosmislenu poruku kako su u pitanju zajednički projekti od javnog interesa i kako je i zajednička briga za njihovu realizaciju. Načelnik je sa gostima obišao gradilišta u ulicama Skendera Kulenovića i Vogošćanskih odreda, a za danas je planiran i obilazak gradilišta u ulici Muje Šejte.

Ovaj susret je iskorišten i kao prilika da se razmjene informacije o toku projekata čija je realizacija u pripremi i prema dobijenim informacijama Vogošću u bliskoj budućnosti očekuje otvaranje još nekoliko važnih gradilišta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana