Na vrh

Zajedničkom saradnjom Vlade KS i Općine Vogošća riješiti status preduzeća Bags – Energotehnika

Na današnjem sastanku koji je održan sa Premijerom Vlade Kantona Sarajevo Konaković Elmedinom, ministrom Komunalne privrede i komunalne infrastrukture KS Hasanspahić Senadom, predstavnicima preduzeća Bags – Energotehnike i Općinskim načelnikom Smajić Edinom na čiju je inicijativu sastanak i održan, razgovaralo se o stanju u kojem se preduzeće nalazi kao i o problemima zagrijavanja toplotnom energijom građana općine Vogošća.

„Imamo jedan administrativni problema, a to je da Vlada KS nije vlasnik cjelokupnog kapitala i ne može sama donositi odluke. Potrebni su nam mali dioničari kako bismo neke od ideja sa današnjeg sastanka realizovali. Dogovorili smo se da u narednoj sedmici nastavimo priču o rješavanju problema u Bags – Energotehnici. Danas smo našli nekoliko dobrih opcija. Imamo spremnost resornih ministarstava a posebno lokalne zajednice i načelnika Smajića i naravno punu podršku Vlade KS da se ovaj problem riješi. Ohrabreni smo i novim menađmentom koji je uspio u kratkom vremenskom periodu pripremiti informacije kojima mi nismo vladali. Na tragu smo da se jedan ozbiljan i komplikovan problem riješi do početka grejne sezone, ako ne onda u narednoj godini sigurno“, rekao je premijer Konaković.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić je rekao „da se briga od strane Općine Vogošća i Vlade KS o stanju u preduzeću Bags  – Energotehnika nastavlja u pozitivnom trendu. Za prošlu grejnu sezonu izdvojeno je 700 000 KM i to je bila jedna od najboljih grejnih sezona u općini Vogošća. Na današnjem sasatanku je napravljen koncept za rješavanje problema koje ima preduzeće Bags  – Energotehnika.“.

„Ja iz ugla načelnika Općine Vogošća artikulišući probleme koji imaju građani Vogošće već duži niz godina govorim o konceptu restruktuiranja preduzeća Bags – Energotehnike koji podrazumjeva pripajanje sistemskim preduzećima KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo u smislu isporuke vode i KJKP „Toplane„ Sarajevo kada je u pitanju isporuka toplotne energije, najbolje rješenje. Naše strateško opredjeljenjeje da se komunalna privreda u potpunosti pokriva kompanijama, a naša želja je da to bude holding komunalne privrede Kantona Sarajevo, jer će se tako lakše rješavati pitanje grijanja. Prošla godina je bila skora pa misija nemogućeg da se radi isporuka toplotne energije u Vogošću ali zahvaljujući izuzetnom angažmanu Vlade KS i izuzetnoj podršci premijera Konakovića i ministra Hasanspahića mi smo imali dobro grijanje. Pred nama su još uvijek ne razriješeni suštinski problemi u ovoj kompaniji, oni se rješavju, trasiraju i traže vremena jer su jako složeni. Jako je važno da smo na današnjem sastanku dobili obećanje da ćemo i ove godine imati sistem grijanja. Već postoje određene varijante za rješavanje ovih problema i nadam se da će Vlada KS sa resornim ministarstvima ove probleme cim prije riješiti, ukoliko se to ne desi u toku ove kalendarske godine onda je to fokus na tome da se organizuje grejna sezona da bude kvalitetna kao prošle godine, a ovi procesi da se vode tokom 2017. godine kao bi se ovaj problem riješio“, istakao je načelnik Smajić.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana