Na vrh

Zakazana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Sutra, 14.01.2021.godine će biti održana Kostituirajuća sjednica Općinskog vijeća Vogošća u novom sazivu. Sjednica će biti održana u Velikoj sali Općine Vogošća uz sve epidemiološke mjere. Nakon polaganja svečane izjave novoizabranih vijećnika i načelnika Edina Smajića, na dnevnom redu će se naći imenovnje radnih tijela među kojima je Komisija za izbor imenovanja, kako bi se pristupilo izboru novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća i dva njegova zamjenika. Oni će biti izabrani tajnim glasanjem vijećnika.
Na sjednici će biti imenovane i dvije komisije. Komisija za statut i propise i Komisija za budžet i finansije. Konsituirajuća sjednica počinje u 15 sati. Na osnovu rezultata Lokalnih izbora 2020. novi saziv Općinskog vijeća Vogošća broji 27 vijećnika koji dolaze iz 8 političkih stranaka.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana