Na vrh

ZAPOČELI RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA KRČ PUT U MJESNOJ ZAJEDNICI GORA

Danas su na lokalitetu Krč put u MZ Gora, započeli radovi na sanaciji klizišta, shodno potpisanom Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Krč put, Općina Vogošća, između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i firme „Grakop“ d.o.o. Kiseljak, a nakon provedenog Otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja potpornog zida dužine 33 i visine 3 metra, kao i izgradnja drenažne zavjese ukupne dužine od 48 metara u cilju prikupljanja i odvodnje podzemnih voda.

Ukupna vrijednost radova iznosi 87.077,25 KM, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Senad Sejdić, direktor firme “Grakop” d.o.o. je kazao da završetak radova zavisi od vremenskih prilika, te se nada da će biti okončani i prije predviđenog roka.

– Danas počinjemo sa sanacijom klizišta na lokalitetu Krč, na kojem se radi potporni zid u dužini od 33 metra sa tri kampade, kao i sanacija asfaltnog kolovoza od nekih 70 metara, istakao je Sejdić.

Pomoćnik načelnika iz Službe civilne zaštite Nermin Hajro, je ovom prilikom zamolio građane na strpljenje, s obzirom da će se radovi odvijati na dijelu saobraćajnice za naselje Krč, te da će dolaziti do povremene obustave saobraćaja.

Nadzor nad izvođenjem radova će vršiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvođač je shodno Ugovoru obavezan radove završiti u roku od 30 dana od dana uvođenja u posao.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana