Na vrh

Započeli radovi na sanaciji saobraćajnice na Orahovom brijegu

Na osnovu Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama asfaltiranja dijela lokalnih saobraćajnica na području općine Vogošća, zaključenog između Općine Vogošća i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, te na osnovu Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2019.godinu, Elektrodistribucija Sarajevo je započela radove na sanaciji saobraćajnice na kraku puta ulice Orahov brijeg od broja 2 do broja 10. Dužina trase iznosi oko 133 metra, a prosječna širina saniranog puta iznosi četiri metra kolovozne trake.Radove izvodi „LIV Elektronik“ d.o.o. Sarajevo, a vrijednost radova iznosi 27.000,00 KM i finansiraju se sredstvima Elektrodistribucije Sarajevo. Projekat podrazumjeva uklanjanje postojećeg asfalta i loše tamponske podloge, tamponiranje sa zbijanjem i asfaltiranje.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana