Na vrh

Završena III faza trajnog uređenja rijeke Bosne

Danas su predstavnici Općine Vogošća i Agencije za vodno područje rijeke Save, obišli lokaciju gdje su predstavnici firme „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo završili radove na uređenju korita rijeke Bosne u ulici Lug, Mjesna zajednica Svrake.

Riječ je o III fazi trajnog uređenja korita rijeke Bosne. Urađena je dionica u dužini od 150 metara sa obaloutvrdom od kamenog nabačaja. Realizacijom ovog projekta biće spriječeno dalje izlijevanje rijeke iz svog korita, kao i plavljenje stambenih objekata koji se nalaze na obali rijeke Bosne.

Vrijednost radova je oko 200.000,00 KM. Sredstva je obezbijedila Općina Vogošća putem Agencije za vodno područje rijeke Save.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana