Na vrh

ZAVRŠENA NUMERACIJA U NASELJU DONJA VOGOŠĆA

Tokom mjeseca augusta počela je numeracija ulica u Ljubini, nakon čega su nove brojeve u domaćinstvima dobili i stanovnici Poturovića, Donje Jošanice I i II i dijela ulice Mitra Šućura. Jučer je završena numeracija u Donjoj Vogošći gdje je ulica dobila naziv po rahmetli Hilmi Krki, dobitniku najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

Hilmo Krko rođen je 10. aprila 1960. godine u Donjoj Vogošći. Bio je komandir čete u sastavu teritorijalne odbrane Ilijaš. Poginuo je 24. oktobra 1992. godine.

Mirza Vrabac predsjednik SMZ Semizovac je zadovoljan završenim poslom i saradnjom sa nadležnom općinskom službom. Napominje da građani ove ulice neće imati obavezu da mijenjaju lične dokumente, a po službenoj dužnosti PS Vogošća će provesti promjenu adrese prebivališta za sve stanovnike ovog dijela općine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana