Na vrh

Završene dvije dionice na trajnoj regulaciji rijeke Bosne

Radnici firme „Termo-beton“ iz Breze okončali su radove na trajnoj regulaciji rijeke Bosne. Lokalitet gdje su radovi izvođeni obišli su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Općine Vogošća i izvođača radova. Sredstva u iznosu od 200.000 KM, obezbjedila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

„Izvođač radova je imao rok od 120 radnih dana da završi ovaj projekat. Kvalitet radova je odličan“ kazao je Mirza Bezdrob, rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save, te pojasnio da je konačan cilj da se spriječi štetno djelovanje voda na ovom području.

„Osim radova na desnoj obali ušća rijeke Ljubina u rijeku Bosna, koja je usljed ranijih poplava bila većim dijelom oštećena što je ugrožavalo gasovod i stambene objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini, urađena je i lijeva obala u dužini oko 70 metara i to u ulici Lug, u dijelu koji je najviše plavio“ istakao je Fetah Kadrić pomoćnik načelnika Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove u Općini Vogošća.

„Tokom izvođenja radova nismo imali većih problema, veoma smo zadovoljni urađenim, što su potvrdili i sami građani“ pojasnio je Ahmed Turbo, direktor u fimi „Termo-beton“.

Općina Vogošća je prema Agenciji za vodno područje rijeke Save podnijela zahtjev da se i u 2018. godini nastavi sa trajnom regulacijom rijeke Bosne na lijevoj obali od dijela gdje su završeni radovi do mosta u Svrakama kao i sa izradom projektne dokumentacije uzvodno u dužini od 1 500 m.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana