Na vrh

Završeni radovi na deminiranju MSP Vogošća – Ugorsko

U općini Vogošća su 13.09.2019.godine završeni radovi na projekatu deminiranja MSP Vogošća – Ugorsko, ID 66, ukupne površine 463.774  m. U okviru ovoga projekta, urađene su tri ciljane istrage ukupne površine 60.360 m. Prilikom realizacije ovog projekta, uklonjeno je 5 mina PMR-2A i 28 komada NUS-a.

 Radove na realizaciji ovog projekta izvodilo je Udruženje “Centar za obuku pasa za otkrivanje mina” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo. 

Finansijska sredstva za realizaciju ovoga projekta  obezbjedila je Ambasada SAD, a u okviru projeta “Sarajevo bez mina 2020. godine”:

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana