Na vrh

Završeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji dijela ulice Jošanička

Na području MZ Vogošća I završni su radovi na asfaltiranju dijela ulice Jošanička. Prije asfaltiranja izvršeno je uklanjanje starog oštecenog asfalta, nasipanje tampona i valjanje. Ugrađeni su ivičnjaci kao i betonski elementi na pločnicima i parkinzima. Ukupna dužina saobraćajnice je oko 250 metara, a širina od 3,80 do 5,00 metra. Urađeno je 1200 m2 asfalta, 1400 m2 parking prostora i 600 m2 prilaza i trotoara. Također je izvršena zamjena i rekonstrukcija postojeće ulične rasvjete. Ostalo je još da se uradi hortikulturno uređenje zelenih površina i postave parkovske klupe u obližnje parkove.

Vrijednost radova je oko 240.000,00 KM. Investitori su Općina Vogošća i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. Radove je izvodila firma “AME” d.o.o. Breza. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Realizacijom navedenog projekta riješeni su dugogodišnji problemi saobraćaja u mirovanju u ovom dijeli ulice kao i prilazi zgradama koji do sada nisu bili regulisani.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana