Na vrh

Završeni radovi na sanaciji klizišta na lokalitetu Ugorsko II

Predstavnici firme “Sela” doo Sarajevo, su završili radove na sanaciji klizišta Ugorsko II/21, u MZ Hotonj. Sanacija je podrazumjevala izgradnju potpornog zida u dužini od 27 metara i visine 4 metra, kao i postavljanje cijevi za oborinsku i fekalnu kanalizaciju u dužini od 312 metara. Sanacijom klizišta je obezbjeđena stabilnost padine kao i bezbjednost stambenih i pomoćnih objekata.

Završetkom sanacije klizišta u naselju Ugorsko II kod broja 21 najviše je zadovoljan Ramo Blekić, čiji stambeni objekat posljedice pomjeranja tla trpi od 2014. godine. Ramo je posebnu zahvalnost izrazio Općini Vogošća na čelu sa načelnikom Edinom Smajićem koja je provela kompletnu procedure oko sanacije kao i za svu pomoć koja mu je do sada pružena.

Vrijednost radova je oko 18 000 KM, a sredstva su obezbjedili Općina Vogošća i Kantonalna uprava civilne zaštite i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.. Nadzor nad izvođenjem rodova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajeva.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana