Na vrh

ZAVRŠENO 100 METARA KAMENIH OBALOUTVRDA NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE BOSNE U NASELJU SVRAKE

Gradnja zaštitinih kamenih obaloutvrda na obalama rijeke Bosne u naselju Svrake nastavljeno je i ove godine. Do sada je urađeno 360 metara kamene obaloutvrde na lijevoj strani rijeke Bosne.  Nedavno je završeno oko 100 metara kamenog zida na lijevoj obali rijeke, a u narednoj godini biće izgrađen i prostali dio do mosta u naselju Svrake. Vrijednost projekta izgradnje obaloutvrdnih zidova i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Bosne ( ušće rijeke Ljubine u Bosnu) je nešto više od 500 hiljada KM, a finansira ga Agencija za vodno područje rijeke Save.

„U narednoj godini planiran je dovršetak radova na ovoj lokaciji sve do mosta u Svrakam u dužini od 140 metara. U 2019. trebala bi biti zavrešena i projektna dokumentacija za oko 1500 metra obale rijeke Bosne na dijelu od mosta u Svrakama uzvodno do mosta u Krivoglavcima“ rekao je Mirza Bezdrob rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save, te pojasnio da je konačan cilj da se spriječi štetno djelovanje voda na ovom području.

U Općini Vogošća zadovoljni su urađenim do sada, i ističu dobru saradnju sa Agencijom za vodna područja rijeke Save. Najvažnije da građani naselja Svrake budu sigurni kao i njihova imovina od eventualnih poplava, i na tome se kontinuirano radi posljednjih godina.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana