Na vrh

Plan nabavki Općine Vogošća

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (XII) (objava, 10.12.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (XI) (objava, 16.11.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (X) (objava, 23.10.2018.godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA III KVARTAL 2018.GODINE

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (IX) (objava, 02.10.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (VIII) (objava, 14.09.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (VII) (objava, 10.08.2018.godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA II KVARTAL 2018.GODINE

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (VI) (objava, 09.07.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (V) (objava, 05.06.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (IV) (objava, 16.05.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (III) (objava, 24.04.2018.godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZA I KVARTAL 2018.GODINE

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (II) (objava, 21.03.2018.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2018.GODINU (I) (objava, 12.02.2018.godine)

ODLUKA I PLAN NABAVKI ZA 2018.GODINU (objava23.01.2018.godine)

***************************************************************************************************************************************************************

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 20.12.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 14.09.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 24.08.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 10.08.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 21.07.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU, (objava, 11.07.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 13.06.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU I IZMJENE PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 19.05.2017.godine)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017.GODINU (objava, 14.04.2017.godine)

ODLUKA I PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU

*************************************************************************************************************************************************************

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Općine Vogošća za 2016.godinu (objavljeno 08.03.2016.godine)

PLAN_NABAVKI_ZA_2016

Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Jedinstvenog općinskog organa i ostalih Općinskih službi Općine Vogošća za 2016.godinu

*************************************************************************************************************************************************************

Plan nabavki za 2015

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana