Vogošća se prvi put spominje 1455. godine pod nazivom „Gogošta“, dok je današnji naziv dobila u u drugoj polovini XVI stoljeća. Zbog svog povoljnog položaja je pružala kvalitetne uslove za život čovjeka kao i za razvoj i naseljavanje. Dokaz tome su i Rimska naselja koja su bila formirana na lokaciji današnjeg naselja Gornja Vogošća na Kamenjačama kod Krsmanovića hana i nešto dalje u Jošanici. Ovaj prostor su u rimsko doba naseljavali Desedijati, koj su činili jako i brojno ilirsko pleme.

 

Kratak pregled historije Vogošće...

Srednji vijek

U srednjem vijeku Vogošća sa okolinom je pripadala župi Vidogošća, a u tom periodu na ovaj prostor počinje prodiranje Avara i Južnih Slavena. Karakterističnost ovog vremena jeste pojava mnogobrojnih grobalja sa stećcima, a bila su široko rasprostranjena i to na prostorim Gore, Krča, Crnog  Vrha, Krivoglavaca, Vogošći i Svrakama. Sve ovo je ukazivalo na dobru naseljenost prostora Vogošće u kasnom srednjem vijeku.

IMG_0815
IMG_E0622

Vogošća se 1435. godine spominje u jednom turskom popisu kao „Gogošta“, a također se 1485. godine javlja i pod nazivom „Vogošta“. Dolaskom Osmanlija izvršena je nova teritorijalna organizacija, a tada se prvi put spominju  Ugorsko, Uglješići, Gornja Vogošta, Tihovići i Vrapče. U tom periodu prostor dio Vogošće je pripadao Bosanskom sandžaku. Tada se pojavljuju i prva ozbiljnija pomjeranja stanovništva u unutrašnjost čime jje i broj stanovnika Vogošće rastao.

Osmanski period

Austrougarski period

Aneksijom i okupacijom Bosne i Hercegovine Austro-Ugarska je značajno uticala na prostor Vogošće, posebno u demografske karakteristike kada su se prvenstveno u Semizovac počele doseljavati porodice radnika i službenika porijeklom iz Austrije, Njemačke i Češke, a karakterističnost je bila da su dolazili na privremeni rad.

IMG_0726
VOGOSCANI3-1

U periodu Kraljevine SHS za Vogošću se može reći da je bila pogodan kraj za izlete, a često su je posjećivali trgovci i begovi od kojih su neki imali i vlastite vikendice. U ovom periodu počinje i izgradnja prvih industrijskih kombinata po kojima je Vogošća kasnije i postala poznata.

Kraljevina Jugoslavija

SFRJ

Izgradnja preduzeća „TITO“, koje je kasnije preimenovano u „PRETIS“ kao i stambenih objekata označilo je prekretnicu u razvoju Vogošće. Znatan priliv stanovništva, kao i radne snage su Vogošću pretvorili u poželjnu destinaciju za život, a tokom 80-tih godina. Vogošća je doživila najveći stepen razvijenosti zbog stabilne i dinamične industrije. 1954. godine je postala jedna od deset općina grada Sarajeva.

936176_396243963823277_1894159992_n
2 slide slika

Nakon minulog rata (1992 – 1995), dana 23. februara 1996. godine, reintegrirana je i sarajevska Općina Vogošća. Poslije skoro četiri godine agresorske okupacije, Vogošća je pripala Kantonu Sarajevo i postala  je jedna od devet općina Kantona Sarajevo.

Postratna Vogošća

Comments are closed.

Close Search Window