JAVNI POZIVI

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća

Javni pozivi

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz...
Read More Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća

Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća

Javni pozivi

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji između Općine Vogošća i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA o realizaciji obuka iz...
Read More Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu sa područja Općine Vogošća

Javni poziv o podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu

Javni pozivi

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa teritorije Općine Vogošća da podnesu zahtjev za sufinansiranje troškova nabavke...
Read More Javni poziv o podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu urbanističkog plana….

Događaji, Javni pozivi

Općinska Služba za urbanizam organizuje Javnu raspravu o Nacrtu urbanističkog plana za period 2016. do 2036. godine za područje općine...
Read More Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu urbanističkog plana….

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Događaji, Javni pozivi

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i...
Read More Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

Javni pozivi

Na osnovu člana 10. Odluke o priznanjima Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/14), Komisija za odlikovanja...
Read More JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih unapređenju poslovanja fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost

Javni pozivi

Na osnovu članova 3,5,6. i člana 7. Pravilniku o uslovima i načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava namjenih podršci...
Read More Rezultati Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih unapređenju poslovanja fizičkim licima koja obavljaju samostalnu djelatnost

Javni pozivi, Oglasi i konkursi

Javni poziv udruženjima/fondacijama (organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama)za realizaciju projekta Centra za zdravo...
Read More

Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

Javni pozivi

Javni poziv možete pronaći na linku...
Read More Javni poziv za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

J A V N I   P O Z I V za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih unaprijeđenju poslovanja fizičkim licima  koja obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća za 2023. godinu

Događaji, Javni pozivi

Na osnovu člana 15. Stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine...
Read More J A V N I   P O Z I V za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih unaprijeđenju poslovanja fizičkim licima  koja obavljaju samostalnu djelatnost na području općine Vogošća za 2023. godinu

JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije

Javni pozivi, Novosti

Pravo  na učešće u Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica sa područja općine Vogošća koja se bave poljoprivrednom...
Read More JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije

Javni poziv za izbor i imenovanje člana komisije za raspodjelu budžetskih sredstava Općine Vogošća po pristiglim projektima po javnom pozivu iz reda organizacija civlnog društva

Događaji, Javni pozivi

Na osnovu člana 23. i člana 71. Statuta Općine Vogošća – Novi prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”,...
Read More Javni poziv za izbor i imenovanje člana komisije za raspodjelu budžetskih sredstava Općine Vogošća po pristiglim projektima po javnom pozivu iz reda organizacija civlnog društva

Comments are closed.

Close Search Window