Mapa Vogošće

Nevladina organizacija STEP

Projekat Mapa Vogošće implementirala je Nevladina organizacija STEP  uz podršku Općine Vogošća s ciljem doprinosa i unapređenje turizma na području Vogošće.

“Mapa Vogošće” ima za cilj unapređenje turističke ponude Vogošće, kroz promociju kulturno-historijskog naslijeđa, spomenika kulture, prirodnih resursa, te rekreativnog turizma na ovom području. Baziran je u težnji ka praćenju savremenih turističkih trendova, promociji i marketingu u svrhu stvaranja pozitivnog imidža destinacije i unapređenju turističke infrastrukture kako bi Vogošća kao turistička destinacija bilo konkurentno na širem turističkom tržištu.

Projekat “Mapa Vogošće” ima za cilj unapređenje turističke ponude općine Vogošća, kroz promociju kulturno-historijskog naslijeđa, spomenika kulture, prirodnih resursa, te rekreativnog turizma na ovom području. Baziran je u težnji ka praćenju savremenih turističkih trendova, promociji i marketingu u svrhu stvaranja pozitivnog imidža destinacije i unapređenju turističke infrastrukture kako bi Vogošća kao turistička destinacija bilo konkurentno na širem turističkom tržištu. 

Comments are closed.

Close Search Window