Obrazovne javne ustanove na području Vogošće

Na području općine Vogošća radi 5 (pet) osnovnih i Srednja mješovita škola Vogošća škola. Osnivač ovih javnih ustanova je Kanton Sarajevo.

Ul.Jošanička 35
71320 Vogošća
Sekretar škole – tel/fax 432-638
Direktor i pedag. škole tel 432-655
Računovođa tel. 424-180

Ul Slatinski put 2
71323 Kobilja Glava
Sekretar škole – tel/fax 485-409
Direktor škole tel.426-830
Računovođa 485-410
e-mail : zade@bih.net.ba

Ul.Donji Hotonj bb
71320 Vogošća
Sekretar škole – tel/fax 481-090
Direktor škole tel. 481-089
e-mail : sekosis@bih.net.ba
dirosis@bih.net.ba
ucosis@bih.net.ba

Ul.Omladinska 10
71320 Vogošća
Sekretar škole – tel/fax 432-650
Direktor škole tel. 430-615
e-mail : mirza-k@bih.net.ba

Ul.Jošanička 33
71320 Vogošća
Sekretar škole – tel/fax 430-910
Direktor škole tel. 430-911
Pom.direktora 424-261
e-mail : os-mirsadp@yahoo.com

Ul. Nova cesta 64
71321 Semizovac
Sekretar škole tel/fax. 430-993
Direktor škole tel. 430-993
e-mail : ef.ramic@bih.net.ba

Close Search Window