Migdad Hasanović

Načelnik Općine Vogošća

Migdad_Hasanovic_vd

.

Rođen sam u Sarajevu. Živim na Kobiljoj Glavi i napunio sam četrdeset i jednu godinu. Suprug sam i otac dvije djevojčice. Osnovno i srednje obrazovanje završio sam u Sarajevu, a diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike.

Sa više od 17 godina radnog iskustva u struci, dijelim sve one svakodnevne brige kakve ima i većina građana Vogošće. Strepim nad našom budućnošću i budućnošću naše djece i to mi je bio jedan od prioritetnih motiva da se počnem baviti politikom.

0
Glasova 2023.
0 %
Procenata 2023.
0
Godina Načelnik
0
Godina član SDA
0
Godina općinski vijećnik

Nisam ni neozbiljan niti neki politički avanturista da vas uvjeravam kako ću sve naše probleme i izazove riješiti odmah. Ne ide to preko noći i svjestan sam toga, ali sam isto tako svjestan da, ako se čovjek posveti zadatku koji je pred njim i ako se u punom kapacitetu suoči sa izazovima onda može, korak po korak, dan za danom, da rješava te probleme. A kada sam sam sa sobom i sa svojom porodicom odlučio da treba da prihvatim ovaj izazov, ne očekujem od sebe ništa manje nego da sve svoje kapacitete iskoristim u nastojanju da Vogošću učinim svaki dan barem malo privlačnijom sredinom. Prilikom posljednjih lokalnih izbora iz 2020. godine u posebno značajnoj mjeri ste se opredijelili za mene da vas predstavljam u Vijeću. 

Dobio sam priliku, ali i odgovornost. Mogu obećati neprekidni rad da tražimo način da realiziramo sve projekte koji su na čekanju, kao i elementarno poštenje u nastojanju da svaki kutak Vogošće i svaki građanin dobije pažnju koju zaslužuje te da zajednički pokušamo riješiti probleme. Jasno je da će dinamiku i redoslijed rješavanja tih problema određivati brojni faktori, od kojih samo nekolicina zavisi direktno od nas. Kao načelnik moraću, ipak, procjenjivati šta je prioritet i za šta postoje realne pretpostavke da se brzo, efikasno i kvalitetno riješi. Ipak to ne znači da istovremeno neću tražiti rješenja i za sve ostale probleme s kojima se suočavamo. Hoću i moram, ali i želim.

Promjene i rješavanje problema ne dolazi preko noći

Cilj je da neprekidnim radom tražimo način da realiziramo sve projekte koji su na čekanju, kao i elementarno poštenje u nastojanju da svaki kutak Vogošće i svaki građanin dobije pažnju koju zaslužuje, te da zajednički pokušamo riješiti probleme.

Close Search Window