Sastav općinskog vijeća

Predsjedavajući

U mandatnom periodu 2020.-2024.godine, a nakon provedenih Općinskih izbrora u novembru 2020.godine, te nakon dodjeljivanja pojedinačnih mandata općinskim vijećnicima na konstituirajućoj Sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 14.01.2021.godine, vijećnici su tajnim glasanjem za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća u mandatu 2020.-2024.godina izabrali gosp.Gljiva Avdu (Demokratska fronta – Građanski savez) koji će svoju dužnost obavljati profesionalno.

Zamjenici

U mandatnom periodu 2020.-2024.godine, a nakon provedenih Općinskih izbrora u novembru 2020.godine, te nakon dodjeljivanja pojedinačnih mandata općinskim vijećnicima na konstituirajućoj Sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 14.01.2021.godine, vijećnici su tajnim glasanjem za zamjenike predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća u mandatu 2020.-2024.godina izabrali gospodu : Gluhović Alija (Nezavisna bosanskohercegovačka lista) i Suljević Nuško (Savez za bolju budućnost) koji će svoju dužnost obavljati profesionalno.

Općinski vijećnici

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Fazlić Haris
Mandat 2020.-2024. haris.fazlic@vogosca.ba
Mirza Gluhić
Gluhić Mirza
Mandat 2020.-2024. mirza.gluhic@vogosca.ba
Hadžić Nihad
Mandat 2020.-2024. nihad.hadzic@vogosca.ba
Handžić Jasmin
Mandat 2020.-2024. jasmin.handzic@vogosca.ba
Korjenić Elma
Mandat 2023.-2024. elma.korejnic@vogosca.ba
Mehić Almedin
Mandat 2020.-2024. almedin.mehic@vogosca.ba
Edin Pašić
Pašić Edin
Mandat 2020.-2024. edin.pasic@vogosca.ba
IMG_8261
Salčin Sabiha
Mandat 2020.-2024. sabiha.salcin@vogosca.ba
Selimović Bego
Mandat 2020.-2024. bego.selimovic@vogosca.ba
Anesa Sulejmanović
Sulejmanović Anesa
Mandat 2020.-2024. anesa.sulejmanovic@vogosca.ba
Turković Faruk
Mandat 2020.-2024. faruk.turkovic@vogosca.ba
Hasanović Migdad
Mandat 2020.-2022. migdad.hasanovic@vogosca.ba

NAROD I PRAVDA

Bogilović Enis
Mandat 2020.-2024. enis.bogilovic@vogosca.ba
Čavčić Enis
Mandat 2020.-2024. enis.cavcic@vogosca.ba
Džano Emina
Mandat 2020.-2024. emina.dzano@vogosca.ba
Kerla Sead
Mandat 2022.-2024. sead.kerla@vogosca.ba
Lučkin Lamija
Mandat 2020.-2024. lamija.luckin@vogosca.ba
Piknjač Admir
Mandat 2020.-2024. admir.piknjac@vogosca.ba
Kerla Midhat
Mandat 2020.-2022. midhat.kerla@vogosca.ba

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Abaspahić Fuad
Mandat 2020.-2024. fuad.abaspahic@vogosca.ba
bakir crvenjak
Crvenjak Bakir
Mandat 2020.-2024. bakir.crvenjak@vogosca.ba
Sivac Munib
Mandat 2020.-2024. munib.sivac@vogosca.ba

DEMOKRATSKA FRONTA-GRAĐANSKI SAVEZ

Cvrk Ćamil
Mandat 2020.-2024. camil.cvrk@vogosca.ba
Gljiva Avdo
Mandat 2020.-2024. avdo.gljiva@vogosca.ba
Gljiva Eno
Mandat 2022.-2024. eno.gljiva@vogosca.ba
Ilijaz Pilav
Mandat 2020.-2022. ilijaz.pilav@vogosca.ba

NAŠA STRANKA

Farkaš Bojan
Mandat 2020.-2024. bojan.farkas@vogosca.ba

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

Gluhović Alija
Mandat 2020.-2024. alija.gluhovic@vogosca.ba

SAMOSTALNI VIJEĆNIK

Gljiva Bego
Mandat 2020.-2024. bego.gljiva@vogosca.ba

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

Nuško Suljević 1
Suljević Nuško
Mandat 2020.-2024. nusko.suljevic@vogosca.ba
Close Search Window