Kulturno-historijsko naslijeđe općine Vogošća

Aktiva 2014

Projekat “Restauracija i zaštita kulturno-historijskih spomenika na području općine Vogošća” implementiran je od strane Omladinskog udruženja Aktiva 2014., a ima za cilj identifikacije, promocije i zaštite kulturno historijskih spomenika. Na turističkoj karti Bosne i Hercegovine područje općine Vogošća zauzima veoma nisko mjesto, bar kada su u pitanju kulturno-historijski spomenici. Tome doprinosti najviše neidentifikovani kulturno-historijski spomenici, ali i manjak pažnje koji se posvećuje istim u cilju zaštite i promocije. 

Projekat je obuhvatio obilazak terena na kojima se nalaze arheološke zone i područja (nadgrobni spomenici – stećci), kako bi se utvrdilo stanje istih, čišćenje prilaznih puteva, kao i spomenika. Dio projekta predstavlja i ova brošura koja ima za cilj prikazati kulturno historijsko naslijeđe općine Vogošća kao i poslužiti za dalje projekte promocije i zaštite i stih.

Comments are closed.

Close Search Window