GRB

HISTORIJA

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

PRIVREDA

TURIZAM

OBRAZOVANJE

Općina Vogošća

Lična karta općine

.

Općina Vogošća se nalazi u sklopu Kantona Sarajevo, a od samog gradskog dijela je udaljena 6 km. U regionalno-geografskom pogledu pripada makroregiji Planinsko-kotlinske Bosne, unutar sliva rijeke Bosne, a smještena je u Sarajevko-zeničkoj kotlini. Prema površini spada u manje općine Bosne i Hercegovine, a ukupna površina joj iznosi 72 km2. Povoljan geografski položaj je uveliko uticao i na saobraćajnu razvijenost i povezanost ovog prostora, jer Vogošća predstavlja tranzitno područje između sjevera i juga. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine na  području općine Vogošća živi 26.343 stanovnika. Zbog svog povoljnog geografskog položaja i prirodnih bogatstava, Vogošća još od predhistorijskih dana predstavljala pogodan prostor za naseljavanje i život.

0
Godina osnivanja
0 km2
Površina
0
Mjesne zajednice
0
Broj stanovnika
0
Prosječna starost

Geografski položaj

Općina Vogošća se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Prema administrativnom uređenju općina Vogošća jedna je od devet općina u Kantonu Sarajevo, smještena u sjevernom dijelu kantona te graniči na sjeveru i zapadu sa općinom Ilijaš, na istoku sa općinom Centar, na jugu sa općinom Novo Sarajevo te na jugozapadu sa općinom Novi Grad Sarajevo. Površina općine Vogošća iznosi 72 km2 i od centra Sarajeva je udaljena 6 km s kojim je povezana putnim pravcem. Općina Vogošća je smještena između 43°52´19´´ i 43°57´59´´ sjeverne geografske širine i 18° 17´ 25´´ i 18° 26´ 43´´ istočne geografske dužine. Općinsko središte u čijem centru je i zgrada općine se nalazi na koordinatama 43° 54´04´´ i 18° 20´ 35´´.

Glavna prednost općine Vogošća je blizina glavnog grada Sarajeva, čime je Vogošća tranzitna općina za sve putnike prema Jadranskom moru i Sarajevu što samo po sebi stvara veću privlačnost općine. Posjeduje komunkacijske veze, magistralni put Bosanski Brod-Sarajevo-Metković, magistralnu željezničku prugu Vinkovci (Hrvatska)-Sarajevo-Ploče, a i dionica autoputa Vc koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi i jednim dijelom općine Vogošća u naselju Krivoglavci. Rastojanje između najsjevernije i najjužnije tačke iznosi 10,4 km, rastojanje izmedu istočne i zapadne granice iznosi 8,6 km. Dužina općinske granice iznosi 55,5 km.

The housing crisis is the most serious issue.

Issue that is making every other challenge harder, particularly for low-income families. This critical effort holds great promise for finding local and regional solutions.

Close Search Window