Etičko vijeće časti

 1. Džano Emina, (NIP), predsjednik
 2. Omeragić Amina, (SDA), zamjenik predsjednika
 3. Brkanić Edin, (SDA), član
 4. Poračanin Imer, (SDA), član
 5. Gljiva Avdo, (DF-GS), član
 6. Abaspahić Fuad, (SDP), član
 7. Prnjavorac Mara, (Naša stranka), član

Komisija za provođenje javnog nadmetanja

 1. Turković Faruk, (SDA), predsjednik
 2. Azemović Almedin, (SBB), član
 3. Kerla Sead, (NIP), član
 4. Alić Emina, (NIP), zamjenik predsjednika
 5. Dacić Almedina, (NIP), zamjenik člana
 6. Mujezin Jasmina, (SDP), zamjenik člana

Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih i porodica poginulih boraca

 1. Cvrk Ćamil, (DF-GS), predsjednik
 2. Behlulović Sedin, (SDA), zamjenik predsjednika
 3. Piknjač Admir, (NIP), član
 4. Korjenić Elma, (SDA), član
 5. Crvenjak Bakir, (SDP), član

Komisija za odlikovanja i priznanja

 1. Salčin Sabiha, (SDA), predsjednik
 2. Halać Nermina, (DF-GS), zamjenik predsjednika
 3. Sivac Munib, (SDP), član
 4. Edin Pašić, (SDA), član
 5. Vatreš Sead, (NIP), član

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

 1. Gljiva Bego, (Platforma za progres), predsjednik
 2. Mehić Almedin,(SDA), zamjenik predsjednika
 3. Hebib Armin, (SDP), član
 4. Merdan Merima, (SDA), član
 5. Čavčić Enis, (NIP), član

Komisija za budžet i finansije

 1. Korjenić Elma, (SDA) predsjednik umjesto Hasanović Migdad, (SDA) – Rješenje Općinskog vijeća Vogošća broj : 01-04-463-1/23 od 30.03.2023.godine
 2. Šabić Dalia, (DF-GS)zamjenik predsjednika
 3. Sulejmanovć Anesa, (SDA), član
 4. Kulo Muamer, (SDA), član
 5. Poračanin Haris, (SDP) član – umjesto Durmišević Jasmina, (SDP)-Rješenje Općinskog vijeća Vogošća broj : 01-04-550-1/23 od 27.04.2023.godine

Komisija za Statut i propise

 1. Selimović Bego, (SDA), predsjednik
 2. Gluhović Alija, (NBL), zamjenik predsjednika
 3. Hadžić Nihad, (SDA), član
 4. Čorbić Mersed, (DF-GS), član
 5. Hasanović Senad, (NIP), član – umjesto Kerla Midhat, (NIP) – Rješenje Općinskog vijeća Vogošća broj : 01-04-21-1/23 do 31.01.2023.godine

Drugostepena stručna komisija

 1. Gluhović Alija, (NBL), predsjednik
 2. Konaković Alisa, (SDA) zamjenik predsjednika
 3. Lončarević-Tucak Jasmina, (NIP), član
 4. Alić Maja, (SDA), član
 5. Bogilović Enis, (NIP), član

Komisija za izbor i imenovanja

 1. Handžić Jasmin, (SDA), predsjednik
 2. Gljiva Eno (DF-GS), zamjenik predsjednika umjesto Pilav Ilijaz, (DF-GS) – Rješenje Općinskog vijeća Vogošća broj : 01-02–1968-1/22 od 29.12.2022.godine
 3. Fazlić Haris, (SDA), član
 4. Suljević Nuško, (SBB), član
 5. Lučkin Lamija, (NIP), član

Komisija za poslovne prostore i stanove

 1. Gluhić Mirza, (SDA), predsjednik
 2. Sokolar Advija, (Platforma za progres), zamjenik predsjednika
 3. Kantić Adnan (SDA), član umjesto Hasanović Asif, (SDA) – Rješenje Općinskog vijeća Vogošća broj : 01-04-661-1/22 od  26.04.2022.godine
 4. Farkaš Bojan, (Naša stranka), član
 5. Baručija Elvis, (NIP), član
Close Search Window