Novosti, Obrazovanje|

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14,14/15 i 9/20), i člana 12. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22 i 42/23), Općinski načelnik, raspisuje

K O N K U R S

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području Kantona Sarajevo i redovni studenti Univerziteta u Sarajevu i pridruženih članica Univerziteta u Sarajevu, kao i studenti fakulteta koji su locirani izvan područja Kantona Sarajevo a članice su Univerziteta nekog od kantona u Federaciji BiH, pod uslovom da isti ne postoji u Kantonu Sarajevo,studijski program I i II ciklusa, a imaju prebivalište na području općine Vogošća, uz uslov da ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Integralni tekst Konkursa moćete preuzeti O V D J E !

Comments are closed.

Close Search Window