Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja|

Danas (28.07.2022.godine) firma “AME” d.o.o. Breza obavlja radove na ugradnji habajućeg sloja asfalta (završni sloj) na saobraćajnici u ulici Izeta Delića u dužini od 690 metara.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 759.531,18 KM, a finansiraju se sredstvima Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Direkcija je i zaključila ugovor sa izvođačem radova.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window