Događaji, Novosti|

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca – Unija veterana općine Vogošća na lokalitetu Sjenička kosa, 31.07.2022.godine obilježena je trideseta godišnjica Bitke za Poljine.

Na obilježavanju Bitke za Poljine govorili su općinski načelnik Edin Smajić, ministar u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović i gospodin Salem Numanović, učesnik bitke i predsjednik Jedinstvene organizacije boraca – Unija veterana općine Vogošća. Amna Planja, članica sekcije izviđača „Zelene beretke“, pročitala je svoj literarni rad pisan na temu „Bitke za Poljine“.

U više navrata, prilikom ovog obilježavanja, pomenut je značaj Sjeničke kose za odbranu cijelog Sarajeva. Tokom ove bitke poginuo je značajan broj boraca Armije RBiH. Tada su svoje živote u borbi za Bosnu i Hercegovinu položili Šošić Teufik, Čavčić Hakija, Etemović Semedin, Omerović Mirsad, Plakalo Mersal, Bešlija Rašid i Brkanić Ibrahim. Svega deset dana ranije 20. jula u akciji pripadnika 3. i 4. čete na Poljinama nestala su tri saborca Trnka Ilijas, Rokša Senad i Jamaković Muhamed. Oni su, nešto kasnije, na zvjerski način umoreni od agresorske ruke.

U okviru obilježavanja godišnjice ove bitke, Vehbija efendija Makić proučio je Jasin.

Comments are closed.

Close Search Window