Komunalna infrastruktura, Novosti|

Radnici firme “AME” d.o.o. Breza od 12.08.2022. godine izvode radove na rekonstrukciji dijela ulice Donji Hotonj. Lokalitet izvođenja radova obišli su predstavnici Općine Vogošća, koja je i obezbijedila finansijska sredstva za realizaciju ovog Projekta.

Prema riječima Sanjina Kormana, stručnog savjetnika za građevinsko-komunalne poslove u resornoj općinskoj službi, izgradnja saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom “Hotonj” podrazumjeva saobraćajnicu sa dvije kolovozne trake i sa obostranim pješačkim stazama.

“Riječ je o prvoj fazi radova u kojoj se radi krak ulice Donji Hotonj i dionica od džamije prema spoju sa ulicom Branilaca Hotonja, na dijelu koji se vodi kao javno dobro, a to se mora napomenuti s obzirom da je Projektom obuhvaćena duža trasa ali u ovom momentu je nije moguće raditi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Saobraćajnica se radi u skladu sa Regulacionim planom “Hotonj” a to podrazumjeva izgradnju dvosmjerne saobraćajnice sa dvije trake širine po tri metra i dvije pješake staze. To je jedna funkcionalna i moderna saobraćajnica kojom će se promijeniti slika ovog dijela Vogošće” pojasnio je Korman te dodao da je iz Budžeta Općine Vogošća za ove radove izdvojeno 502.756,77 KM.

Sanjin Korman je također kazao da “izvođač radova ima rok 60 dana od uvođenja u posao da realizuje projektni zadatak, uz napomenu da je to rok od 60 dana rada na terenu, s obzirom da je realizacija projekta uslovljena završetkom projekta rekonstrukcije vodovodne mreže, odnosno kućnim priključcima, a to je još jedan projekat koji je Služba za komunalne poslove realizovala u prethodnom periodu.”

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo vrši nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela ulice Donji Hotonj.

Comments are closed.

Close Search Window