Novosti, Obavještenja|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za petak 02.09.2022.godine na području Vogošće, u periodu od 9 do 12 sati i 30 minuta planirana su isključenja na trafo područjima Branilaca Hotonja, Donji Hotonj, Donji Hotonj I, Donji Hotonj II, Donji Hotonj III, Hotonj, Hotonj I, Mitra Šućura, Orahov Brijeg, Ramiza Alića i Rašida Bešlije.

U periodu od 9 do 15 sati planirana su isključenja na trafo područjima Donja Ljubina, Garež, Gora, Krč, Ljubina, Ljubina Garež, Nova Cesta, Sedraši i Semizovac.

Comments are closed.

Close Search Window