Događaji, Novosti|

Vogošću je, danas (15.11.2022.godine) posjetio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. U okviru posjete odao je počast tragično nastradalim žrtvama i herojima odbrambeno – oslobodilačkog rata na Trgu branilaca Vogošće, a zatim je održao radni sastanak sa načelnikom Općine Vogošća Edinom Smajićem, predsjedavajućim Općinskog vijeća Vogošća Avdom Gljivom te pomoćnicima načelnika u oblastima koje su vezane za projekte za koje Vogošća očekuje podršku od viših nivoa vlasti.

Govoreći o rezultatima ove posjete i budućim modalitetima saradnje premijer Novalić je istakao da je, prvenstveno bilo govora o onim temama u kojima se uočava mogućnost da Federacija BiH iz ugla svojih nadležnosti ubrza neke procese. Pominjući Prvu transverzalu naglasio je kako će se Federacija uključiti u proces projektovanja Prve transverzale od izlaza iz Tunela Kobilja Glava pa do Vogošće. Takođe je podsjetio na potrebu osavremenjivanja postojeće magistralne ceste koja vodi od Vogošće ka Sarajevu. Kao drugu tačku potenciranu na ovom sastanku istakao je industrijski razvoj koji se već dešava u Vogošći, a za koji postoje pretpostavke da se i ubrza. Takođe je napomenuo kako je u Vogošći naišao na ekipu koja je kapacitirana da mnoge probleme samostalno rješava, a tamo gdje je to potrebno sigurno će naći partnera u Vladi Federacije BiH.

Općinski načelnik Edin Smajić je u svom obraćanju pomenuo kako postoji kontinuirana saradnja između Vlade Federacije BiH i Općine Vogošća te da je ova prilika iskorištena da se prezentiraju i neki novi projekti čija realizacija bi, uz pomoć viših nivoa vlasti, uskoro mogla krenuti. I on je govorio o potrebi ubrzane gradnje Prve transverzale kao i postojeće magistralne ceste. Govorio je i o potrebi uređenja korita, rijeke Bosne, sanaciji klizišta, ali i o mogućnostima koje bi otvorila izgradnja nove poslovno – industrijske zone u kasarni u Semizovcu ukoliko bi ova kao neperspektivna vojna imovina, u punom kapacitetu, bila dodijeljena lokalnoj zajednici.

Tokom boravka u Vogošći premijer Novalić je obišao Novu industrijsku zonu, područje gdje se uređuje tok rijeke Bosne u Svrakama, kao i kasarnu u Semizovcu.

Comments are closed.

Close Search Window