Novosti, Uprava|

Migdad Hasanović, v.d. načelnika Općine Vogošća rođen je 04.05.1981.godine u Sarajevu. Nastanjen je na Kobiljoj Glavi, oženjen i otac dvoje djece. Diplomirao je 2006.godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog inžinjera elektrotehnike. Trenutno se nalazi na postdiplomskom studiju, gdje radi na pripremi i odbrani magistarske teze na Odsjeku za računare i informatiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

od 2006. do 2008.godine bio je zaposlen u firmi BS Telecom u sektoru za sistemsku podršku i razvoj. Od oktobra 2008.godine zaposlen je u “BH Telecomu”. Do prelaska na funkciju v.d. načelnika radio je na poziciji rukovodioca Sektora za sprječavanje zloupotreba i osiguranje prihoda.

Član je Stranke demokratske akcije i u mandatu 2008 – 2012.godina postao je općinski vijećnik, a nakon toga je u još tri navrata biran u Općinsko vijeće Vogošća. Do prelaska na funkciju v.d. načelnika bio je šef kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Vogošća.

Comments are closed.

Close Search Window