Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja|

Od 15.12.2022.godine izvode se radovi na ugradnji asfalta u kraku ulice Krivoglavci II kod broja 16, u dužini od oko 70 metara.

Ukupna vrijednost radova, po ugovoru iznosi 22.112,09 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje asfalta, zamjenu podtla i izradu nosivog sloja tampona, izradu propusta za oborinsku odvodnju, te asfaltiranje u sloju debljine 7 centimetara.

Širina saobraćajnice u kraku je prosječno 3,5 metara u dužini od oko 45 metara, te 4 metra na dijelu glavnog pravca u dužini od oko 25 metara.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radove je, istog dana, obišao i v.d. načelnika općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima.

Comments are closed.

Close Search Window