Komunalna infrastruktura, Novosti, Obavještenja|

Od 20.12.2022.godine izvode se radovi na ugradnji asfalta u sklopu rekonstrukcije dijela ulice Donji Hotonj , u dužini od oko 380 metara.

Ukupna vrijednost radova, po ugovoru iznosi 502.756,77 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumjevaju asfaltiranje u sloju debljine 7 centimetara u površini od oko 1.400 kvadratnih metara. U proteklom periodu izvršena je zamjena podtla i izveden je nevezani nosivi sloj saobraćajnice, izgrađeni su kolektori za oborinsku odvodnju, ugrađeni šahtovi i slivnici, te postavljeni ivičnjaci na većem dijelu trase. Takođe je izvršeno izmještanje određenog broja komunalnih instalacija. Nastavak radova planiran je u narednoj građevinskoj sezoni

Širina saobraćajnice u kraku je prosječno 6 metara (u kraku 5 metara) sa obostranim trotoarima širine 2 metra (u kraku 1,6 metara).

Projektom je planirana izgradnja saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom „Hotonj“ što podrazumjeva saobraćajnicu sa dvije kolovozne trake i sa obostranim pješačkim stazama. Radovi se izvode na dijelu saobraćajnice koja se vodi kao javno dobro, a ostatak projekta realizovat će se po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

Radove izvodi „AME“ d.o.o. Breza.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Radove je, istog dana, obišao i v.d. načelnika općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima.

Comments are closed.

Close Search Window