Kultura, Novosti|

Danas, 30. decembra 2022.godine, u Kantonu Sarajevo potpisan je Aneks Sporazuma o sufinansiranju dogradnje i nadziđivanja Upravne zgrade JU KSC Vogošća „Jasmin Isanović Žuti“. Sporazum su potpisali ministar u Ministarstvu kulture i sporta Samir Avdić, direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov i v.d. načelnika Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Ovim aneksom se mijenja krajnji rok za realizaciju ovog Sporazuma i utvrđuje se da je krajnji rok 31.12.2023.godine. Budući da je dobar dio pripremnih radnji za realizaciju ovog projekta već realizovan v.d. načelnika Migdad Hasanović je u izjavi za RTV Vogošća istakao da su stvoreni svi potrebni preduslovi i da je realno očekivati da se ovaj projekat i realizuje u planiranom roku.

Comments are closed.

Close Search Window