Komunalna infrastruktura, Novosti|

U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća, u mjesecu decembru voda nije bila sanitarno higijenski ispravna na 4 (četiri) lokalna vodovoda i to na:

1. Lokalni vodovod Krivoglavci;

2. Lokalni vodovod Paljevo – Svrake;

3. Lokalni vodovod 7 Vrela – Svrake i

4. Lokalni vodovod Donja Vogošća.

Nakon poduzetih aktivnosti na navedenim lokalnim vodovodima, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ponovo je uzeo uzorke vode u cilju ispitivanja higijenske ispravnosti vode.

Nakon ponovljene analize vode, stigao je izvještaj o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju vode i na osnovu tog izvještaja zaključeno je da ispitani uzorci vode sa lokalnim vodovodima Krivoglavci, Paljevo-Svrake, 7 Vrela-Svrake i Donja Vogošća ODGOVARAJU prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“ br.40/10, 30/12, 62/17) i voda se može koristiti za svakodnevnu upotrebu.

Comments are closed.

Close Search Window